Mgr. Jan Charvát

V roce 2020 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia se věnoval zvyšování právního povědomí na základních a středních školách v rámci projektu Street Law, zvláště se zaměřením na spotřebitelské právo. Pod vedením advokátů a vysokoškolských pedagogů sbíral zkušenosti v oblastech občanského a správního práva ve studentské právní poradně při Univerzitě Palackého v Olomouci. V advokátní kanceláři působí od roku 2019, kdy nastoupil jako praktikant. Po absolutoriu plynule nastoupil na místo koncipienta. Věnuje se generální praxi, zejména právu občanskému, správnímu a trestnímu. Mimo působení v advokacii vyučuje na Vyšší odborné škole PRIGO v Ostravě občanské, exekuční a insolvenční právo.