DAŇOVÉ PRÁVO TRESTNÍ

Daňové právo trestní vždy bývalo možným pokračováním daňového sporu poté, co správce daně doměřil daňovou povinnost. Poslední dobou se ale tento trend mění. Orgány činné v trestním řízení se stále častěji k případům dostávají ještě před správcem daně. To zejména díky práci Finančního analytického útvaru a práci komerčních bank při zamezování praní špinavých peněz (AML).

Každopádně podezření ze zkrácení daně může spustit vleklý proces trestního řízení, kde již jen jeho samotné vedení je obrovským náporem na nervy klientů. Mnoho z nich se nám svěřuje s tím, že každý den uléhat a vstávat při pomyšlení, že mohou za nějakou dobu skončit ve vězení, je ubíjející. Obzvláště, když trestní řízení zcela běžně trvá v řádu let. I relativně jednoduché kauzy tak trvají 2 – 5 let, což je neskutečně dlouhá doba nejistoty. A co teprve složité kauzy táhnoucí se 10 let a více.

Bohužel, zkrácení daně je jakousi popelkou, o kterou nikdo příliš nestojí. Je totiž více než jakákoliv jiná oblast velmi multidisciplinární. Vyžaduje samozřejmě znalosti trestního práva hmotného a procesního, ale také znalosti ekonomické, a zejména pak znalosti daňového práva. Ta se ukazuje jako klíčová pro pochopení samotné podstaty této trestné činnosti. A je to právě znalost daňového práva, která nám v tomto dává obrovskou konkurenční výhodu. To ostatně dokládá i naše publikační činnost, když příručka Trestní právo daňové obdrželo ze strany předsedy Nejvyššího soudu velice pochvalnou recenzi.

Naše práce na počátku spočívá zejména ve snahách zahájení trestního řízení zcela vyloučit. To tím, že pro orgány činné v trestním řízení překládáme do srozumitelného jazyka závěry správce daně. To s akcentem na prokázání toho, že doměření daně bylo nezákonné, případně jakékoliv případné pochybení nebylo výsledkem úmyslného jednání klienta, jakož spíše nepochopením daňové materie či neunesením důkazního břemene.

Samozřejmě ne všechny případy se podaří takto obhájit již na samotném počátku. V takovém případě se pak snažíme po celou dobu trestního řízení tohoto cíle dosáhnout. Nicméně naše zkušenosti ukazuji, že pokud se nepodaří věc zastavit na samém počátku, pak tato zpravidla končí až u trestního soudu. Ten jako poslední rozhoduje o tom, zda ke spáchání zkrácení daně došlo, či nikoliv.

Lze tak shrnout, že pro účinnou a efektivní obhajobu je znalost daňových zákonů souvislostí naprosto zásadní. V trestním řízení se již hraje o všechno, a proto není radno toto podcenit. Na samém počátku je obstojná šance věc zastavit. Nepodaří-li se to, pak šance na vyhnutí se soudnímu projednání jsou velmi malé. Klientům proto doporučujeme, aby se na nás obrátili co nejdříve. Nejlépe již ve fázi daňového řízení. Efektivní obhajoba v daňovém řízení se totiž na základě našich zkušeností ukazuje jako ta vůbec nejúčinnější. Zcela obvykle se nám stává, že do rozběhlého trestního řízení hodí pomyslné vidle správní soud, který závěry z daňového řízení na základě naší žaloby zcela rozcupuje. V tu chvíli se orgány činné v trestním řízení ocitají ve velmi nekomfortní situaci, která zpravidla končí rychlým odložením věci či zproštěním.

Hledáte někoho, kdo by vám pomohl?

Nechte nás, abychom vám pomohli! Volejte: +420 582 335 622

info@specialis.cz
·  Po-Pá 09:00-17:00