JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.

  • Specialista na daňové spory, GDPR a právo myslivosti
  • Samostatný advokát od roku 2014

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a další dvě vysoké školy ekonomického zaměření v Brně a Praze. V roce 2016 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dosáhl v oboru Teorie práva titulu Ph.D. V současné době externě spolupracuje s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na katedře teorie práva. Publikuje články v odborných časopisech. V současnosti profesně působí v advokacii, kde se úzce zaměřuje na daňové právo, a to zejména na oblast řešení daňových sporů před správními soudy. S touto specializace začínal v roce 2007 společně s Ondřejem Lichnovským.

Další oblastí, v níž působí je kybernetická bezpečnost. Ve společnosti Schola servis GDPR, s.r.o., která se věnuje ochraně osobních údajů, působí jako její odborný garant. Aktivně taktéž působí jako člen právní komise, lektor, zkušební komisař a odborník pro oblast práva myslivosti u Českomoravské myslivecké jednoty.