JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský

  • Specialista na daňové právo správní i trestní
  • Samostatným advokátem od roku 2010, od roku 2021 společník Specialis
  • Od roku 2020 členem stále komise Senátu pro dohled na poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy
  • Aktivně vládne češtinou (slovenštinou) a angličtinou, domluví se polštinou a francouzštinou, a učí se německy

Ondřej se daňovým sporům intenzivně věnuje již od roku 2007. Za tu dobu se podílel na zastupování více jak stovky případů před Nejvyšším správním soudem a ještě většího počtu případů před orgány finanční správy. V rámci své mnohaleté praxe dosáhl úspěchu před všemi do úvahy přicházejícími soudy, a to jak na vnitrostátní (krajské soudy, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud), tak mezinárodní úrovni (Evropský soud pro lidská práva). Výjimkou je v tomto Soudní dvůr EU, kde dosud neměl příležitost zastupovat.

V agendě daňového práva správního se již až na výjimky pohybuje jen v rovině dozorčí (koordinuje a připomínkuje práci ostatních členů týmu) a analytické (analyzuje a třídí veškerou novou daňovou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu).

Jeho hlavní agendou je dnes daňové právo trestní, kde se osobně podílí na obhajobě klientů a účastní se hlavních líčení.

Po boku kolegy Romana Ondrýska je vedoucím spoluautorem šedého komentáře k daňovému řádu vydaného v nakladatelství C. H. Beck (poslední 4. vydání je z roku 2021). Z ostatních významných publikací je třeba zmínit Trestní právo daňové (vydáno v roce 2020), které je velice aktuální a oceňovanou příručkou v trestních řízeních ohledně daňových trestných činů. Vyjma toho je autorem několika dalších publikací s právní problematikou, jakož i desítek článků vyšlých ve významných právních časopisech.

Pro nakladatelství Wolters Kluwer od roku 2010 okomentoval již více jak 600 daňových rozsudků Nejvyššího správního soudu. Jednotlivé komentáře a rozsudky lze nalézt v právním informačním systému ASPI.