JUDr. Tomáš Kajnar

  • Specialista na daňové spory a zastupování před správními soudy
  • Samostatným advokátem od roku 2016
  • Hovoří anglicky

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Právo (Mgr.) V roce 2016 úspěšně složil advokátní zkoušku s hodnocením výtečně. V tomtéž roce obhájil rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul JUDr.

Tomáš se v rámci své advokátní praxe specializuje na zastupování klientů v daňových řízeních a řízeních před správními soudy. Této problematice se po boku Ondřeje Lichnovského věnuje intenzivně již od roku 2013. Za tuto dobu absolvoval desítky řízení před daňovými orgány, krajskými soudy i Nejvyšším správním soudem. Jeho argumentace stojí za úspěchem mnoha případů navenek formálně zastupovaných Ondřejem Lichnovským. Rovněž působí jako obhájce se zaměřením na obhajobu hospodářských trestných činů. Společně s Jitkou Kajnarovou a Táňou Horvath Čapkovou tvoří základ daňové sekce advokátní kanceláře Specialis.

Je autorem publikace Podíl ve společnosti s ručením omezeným vydané nakladatelstvím Leges.