Mgr. Jitka Kajnarová

  • Samostatná advokátka od roku 2017
  • Specialista na daňové právo správní
  • Hovoří anglicky a německy

Jitka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Právo (2013). V roce 2017 složila advokátní zkoušky s hodnocením výtečně. Jitka se podílí na řešení daňových sporů téměř od počátku své advokátní praxe. Od roku 2015 se zabývá zejména poskytováním právních služeb při zastupování klientů v rámci daňových řízení obou stupňů, v řízení před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem, případně též Ústavním soudem ČR. Účastnila se řešení desítek případů. Její argumentace stojí za úspěchem mnoha případů navenek formálně zastupovaných Ondřejem Lichnovským. Společně s Tomášem Kajnarem a Táňou Horvath Čapkovou tvoří základ daňové sekce advokátní kanceláře Specialis.

Při své praxi klade důraz na kontinuální sebevzdělávání, kdy za tím účelem podrobně sleduje zejména vývoj judikatury a doktríny v oblasti práva daňového. Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí a odborných konferencí.