Michaela Malátová

Mgr. Michaela Malátová

Michaela je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia působila ve studentské právní poradně, kde pod vedením advokátů a vysokoškolských pedagogů řešila případy zejména z oblastí občanského práva, rodinného práva a práva civilního procesu. V rámci zvyšování svých praktických zkušeností absolvovala stáž na Krajském soudě v Ostravě – pobočka Olomouc, kde působila na trestněprávním úseku.

Do advokátní kanceláře Specialis nastoupila v roce 2019 jako advokátní praktikantka a po úpěšném složení státních závěrečných zkoušek rozšířila tým advokátních koncipientů.

Michaela v roce 2021 obhájila diplomovou práci na téma Aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu dle soudního řádu správního, čímž prohloubila své znalosti v oblasti správního soudnictví a správního práva.

Mimo působení v advokacii se věnuje studiu anglického jazyka i jeho výuce, přičemž je schopná poskytovat právní služby i v angličtině.