Pravomocná státní omluva

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský obdržel písemnou omluvu z pera Ministerstva spravedlnosti. Prostřednictvím ministerstva se mu Česká republika omlouvá za zásah do jeho základních lidských práv.

Jedním z pilířů advokacie je mlčenlivost advokáta. S tím se neoddělitelně pojí garance ochrany důvěrnosti komunikace mezi klientem a advokátem. Zachování důvěrnosti komunikace pak nabývá ještě většího významu v trestním řízení. A právě v jedné významné trestní kauze se OČTŘ dopustily narušení důvěrnosti komunikace mezi mnou a klientem.

Takové jednání státu nelze tolerovat. Stát si musí být vědom, kde jsou mantinely hracího pole, na kterém se střetává obhajoba s veřejnou obžalobou. Právě z tohoto důvodu jsme se společně s dalšími stejně postiženými advokáty vůči nezákonnému postupu státu bránili civilní žalobou. Nakonec musel porušení vyslovit nejen prvoinstanční soud, ale též soud odvolací.

Za úspěch ve věci děkuji jak urputnosti klienta, tak Advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda, s.r.o., která spor zastupovala.