SPOLKOVÉ PRÁVO & MYSLIVOST

Spolky (dříve občanská sdružení) historicky fungují k prosazování různých společenských zájmů aktivních občanů. Jejich uplatnění je rozličné – od sportovních klubů, neziskové organizace dobrovolníků, až po organizaci zájmových kroužků, dětských táborů aj. Se samotnými spolky je pak také spojena myslivost, která je leckdy vykonávána právě spolkovou formou.

 

Klienti s námi nejčastěji řeší tyto záležitosti:

Z oblasti spolkového práva:


Založení spolku

Vypracování, revize spolkových stanov

Řešení sporů uvnitř spolku

Organizace zasedání členských schůzí

Řešení neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku

Z oblasti práva myslivosti:


Spory mezi mysliveckým sdružením a honebním společenstvem

Spory uvnitř honebního společenstva

Řešení škod na pozemku vzniklých z činnosti zvěře

Organizace zasedání valné hromady HS a členských schůzí MS

Spolková problematika

Hledáte někoho, kdo by vám pomohl?

Nechte nás, abychom vám pomohli! Volejte: +420 582 335 622
info@specialis.cz
·  Po-Pá 09:00-17:00