GENERÁLNÍ PRAXE

V rámci generální praxe poskytujeme obvyklé právní služby v každodenních oblastech práva jako je občanské, rodinné, obchodní, trestní či správní právo.

Zkušenosti ukazují, že nejlepší spolupracovníky je vhodné si vychovat. A proto naše nové posily hledáme zejména mezi studenty či čerstvými absolventy právnických fakult. Těm pak poskytujeme nejenom možnost budoucí specializace, ale také možnost získat zkušenosti ze všech oblastí práva. To vše pod dohledem advokátů, kteří si za svou specializaci vybrali generální praxi.

Své působení v generální praxi bereme jako službu veřejnosti. Zejména opatrovnické věci jsou oblastí, v níž stát dlouhodobě má problém ustanovit jakéhokoliv advokáta. Důvodem je velmi nízká tabulková odměna, a tudíž nízká motivace tuto práci dělat. Ta ale v této oblasti není našim hlavním cílem a motivací. Díky tomu na Prostějovsku poskytujeme velmi kvalitní služby za místně obvyklé ceny. Věříme, že tím nejenom rozšiřujeme možnost místních obyvatel dovolit si vysoce kvalitní právní služby.

Hledáte někoho, kdo by vám pomohl?

Nechte nás, abychom vám pomohli! Volejte: +420 582 335 622
info@specialis.cz
·  Po-Pá 09:00-17:00