Jan Grepl
Tel.:730 570 094

Mgr. Jan Grepl

  • vedoucí advokát odvětví generální praxe
  • trvale spolupracující advokát Specialis od roku 2021
  • vysokoškolský pedagog a odborný školitel, autor odborných článků
  • aktivně vládne češtinou a angličtinou, domluví se německy, rusky a ukrajinsky

Honza je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v právním prostředí se pohybuje od roku 2012. Do složení advokátních zkoušek s vyznamenáním absolvoval několik odborných stáží v advokátních kancelářích, na soudech a exekutorském úřadě.

V naší advokátní kanceláři Honza vede tým generální advokátní praxe a ačkoli mu není cizí obhajoba či zastupování poškozených v trestním řízení, uplatňování soukromoprávních nároků, řízení správní či rodinné právo, tak jeho hlavní specializací je právo občanské, pracovní a zdravotnické.

Mimo advokacii Honza působí i v akademické sféře, v současné době působí na právnické fakultě a filosofické fakultě v Olomouci, na Vyšší odborné a vysoké škole PRIGO v Ostravě a Moravské vysoké škole v Olomouci. V rámci akademické půdy se zaměřuje na občanské, pracovní a zdravotnické právo a pravidelně publikuje v recenzovaných časopisech a sbornících. Je rovněž spoluautorem odborné publikace na téma ochrany osobních údajů, která pochází z autorského kolektivu členů naší kanceláře.