Mgr. Táňa Horvath Čapková

  • Specialista na daňové právo správní i trestní
  • Samostatná advokátka od roku 2017
  • Na profesionální úrovni vládne českým a anglickým jazykem, domluví se však také německy

Táňa se věnuje oblasti daňového procesu od roku 2012, kdy jako absolventka nastoupila na Generální finanční ředitelství. V roce 2014 přešla do Deloitte Legal. Zde se podílela na aktivních sporech s orgány finanční správy a na některých významných rozhodnutích Nejvyššího správního soudu. Vedle toho se věnovala publikační činnosti, zabývala posuzováním daňových a trestněprávních rizik a působila jako přednášející také na vzdělávacích akcích pořádaných Deloitte.

Po absolvování advokátních zkoušek se věnovala také oblasti GDPR, AML a regulace v oblasti financí se zaměřením na sektor pojistného, úvěrového a investičního zprostředkování.

Od roku 2018 se ve spolupráci s Ondřejem Lichnovským opět naplno věnuje oblasti daňových sporů a daňového trestního práva. V rámci této spolupráce Táňa poskytuje klientům pomocnou ruku ve všech fázích daňových sporů, od daňové kontroly až po řízení před Nejvyšším správním soudem, věnuje se obhajobě klientů v rámci trestního řízení a plánuje působit také v rámci publikační činnosti advokátní kanceláře.

Táňa žije v Praze, a proto má na starosti zejména klienty z Čech.